PŁASKI DACH

Oferujemy kompleksowe rozwiązania hydroizolacji i termoizolacji dachów płaskich i tarasów.

    STYROPIANOWE PŁYTY SPADKOWE EPS

Spadki dachu są konieczne dla skutecznego odwodnienia jego połaci. Styropianowe płyty spadkowe są techniczną i ekonomiczną alternatywą dla warstwy spadkowej wykonywanej dotychczas metodą wylewki na mokro. Zastosowanie styropianowych płyt spadkowych znacznie skraca realizację robót dekarskich. Przygotowujemy indywidualne rozwiązania spadków dla połaci dachów i tarasów na podstawie projektu wykonawczego budynku.

   Płyty warstwowe termoizolacyjne PW 20

Styropian z papą lub najczęściej styropapa stosowane są jako skuteczna izolacja termiczna dachów płaskich bezpośrednio pod pokrycia papowe. Styropapa powinna być układana na podłożach betonowych, drewnianych, blachy fałdowej (trapezowej) albo na istniejącym pokryciu papowym. Wykonywana jest przez jednostronne (PW 20/1) lub dwustronne (PW 20/2) oklejenie płyt styropianowych EPS-100 papą asfaltową podkładową na welonie z włókien szklanych o gramaturze 100g/m2 za pomocą kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza krawędzie płyty styropianowej tworząc zakłady wzdłuż jednego boku na długości i szerokości.

   Papa

Materiał stosowany do wykonywania przeciwwilgociowych i przeciwwodnych izolacji elementów budowli (izolacje fundamentów, posadzek, ścian piwnicznych i pokryć dachowych. Wytwarza się go przez pokrycie lub nasączenie masą asfaltową lub smołową osnowy z włókna szklanego lub poliestrowego.

 

   Wpusty dachowe

Hydroizolacja i konserwacja

Spójna technologia mas kauczukowo-bitumicznych SBS to produkty, które zachowują swoje właściwości w ekstremalnych warunkach i oddziaływaniu atmosferycznym, dając gwarancję ochrony obiektu budowlanego na długie lata.